当前位置:首页 > 淫羊藿 > 专题

淫羊藿

中药淫羊藿专题,介绍淫羊藿的功效与作用及食用方法,中草药淫羊藿的副作用和禁忌,让大家全面了解中药材淫羊藿。

淫羊藿的药用价值:

㈠名称:淫羊藿

㈡拼音:Yín Yánɡ Huò

㈢英文名:HERBA EPIMEDII

㈣别名:三叉风、桂鱼风、铁铧口、铁耙头、鲫鱼风、羊藿叶、羊角风、刚前、仙灵脾、仙灵毗、黄连祖、放杖草、弃杖草、

㈤药材类别:枝叶/树皮类

㈥入药部分:为小檗科植物淫羊藿、心叶淫羊藿或箭叶淫羊藿的茎叶。

㈦来源:本品为小檗科植物淫羊藿Epimedium brevicornum Maxim.、箭叶淫羊藿Epimedium sagittatum (Sieb.et Zucc.)Maxim. 、柔毛淫羊藿Epimedium pubescens Maxim.、巫山淫羊藿Epimedium wushanense T.S.Ying、或朝鲜淫羊藿Epimedium koreanum Nakai的干燥地上部分。夏、秋季茎叶茂盛时采割,除去粗梗及杂质,晒干或阴干。

㈧性味:味辛;甘;性温。 

① 《蜀本草》记录:温。

②《药性论》记录:味甘,平。 

③《别录》记录:无毒。 

④《滇南本草》记录:性微温,味微辛。

㈨归经:入肝、肾经。 

① 《本草经疏》记录:入手厥阴,足少阴、厥阴。

②《纲目》记录:手、足阳明,三焦,命门。 

③《滇南本草》记录:入肝、肾二经。

㈩各家论述:

1.《本草述》论述:淫羊藿,《本经》首主阴痿绝伤,《日华子》亦首言其疗男子绝阳,女子绝阴,则谓入命门、补真阳者是也。盖命门为肾中之真阳,即人身之元气也 ,其所谓绝阳绝阴,不本之元气,何以嘘之于既槁。所谓益气力;强志,并治冷气劳气,筋骨挛急等证,皆其助元气之故。至若茎中痛,小便不利,皆肝肾气虚所致,此味入肾而助元阳,即是补肾气,而肝肾固同士治也。老人昏耄,中年健忘,皆元阳衰败而不能上升者也。以是思功,功可知矣。须知此味以降为升,其升由于能降也。

2.《本草经疏》论述:淫羊藿,其气温而无毒。《本经》言寒者,误也。辛以润肾,甘温益阳气,故主阴痿绝阳,益气力,强志。茎中痛者,肝肾虚也,补益二经,痛自止矣。膀胱者,州都之官,津液藏焉,气化则能出矣,辛以润其燥,甘温益阳气以助其化,故利小便也。肝主筋,肾主骨,益肾肝则筋骨自坚矣。辛能散结,甘能缓中,温能通气行血,故主瘰疬赤痈,及下部有疮,洗出虫。

3.《纲目》论述:淫羊藿,性温不寒,能益精气,真阳不足者宜之。

4.《本草正义》论述:淫羊藿,禀性辛温,专壮肾阳,故主阴痿,曰绝伤者,即阳事之绝伤也。茎中痛,亦肾脏之虚寒。利小便者,指老人及虚寒人之阳事不振,小便滴沥者言之,得其补助肾阳而小便自利,非湿热蕴结,水道赤涩者可比,读书慎勿误会。益气力、强志、坚筋骨,皆元阳振作之功,然虚寒者固其所宜,而阴精不充,真阳不固者,万不可为握苗之助长也。消瘰疬、赤痈,盖亦因其温通气血,故能消化凝结。然疬疡之病,由于阴血不充,肝阳燔灼,而煎熬津液,凝结痰浊者为多,幸勿误读古书,反以助其烈焰。洗下部之疮,则辛燥能除湿热,亦犹蛇床子洗疮杀虫耳。

淫羊藿的药用价值

淫羊藿的营养价值:

化学成份:淫羊藿茎、叶含淫羊藿甙,叶尚含挥发油、蜡醇、卅一烷、植物甾醇、鞣质、油脂。脂肪油中的脂肪酸有棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸。

继续阅读《淫羊藿的药用价值》

淫羊藿的功效与作用:

功效

淫羊藿味辛、甘,性温,归肝、肾经,体轻气雄,可升可降。具有补肾壮阳、祛风除湿、强健筋骨的功效。主治肾虚阳痿、遗精早泄、精冷不育、尿频失禁、肾虚喘咳、腰膝酸软、筋骨挛急、风湿痹痛、麻木拘挛、半身不遂、四肢不仁、更年期高血压、小淋沥、喘咳等。

药理作用 

①镇咳、祛痰与平喘作用

淫羊藿的各种制剂中,以茎叶鲜品提取物C及淫羊藿复方Ⅱ号(淫羊藿:桉叶:洋金花=8:2:1)有一定的祛痰作用(小鼠酚红法),乙酸乙酯提取物初步认为有镇咳作用(SO2引起小鼠咳嗽方法),对豚鼠支气管哮喘的平喘作用不够理想。

②对微生物的影响

淫羊藿煎剂试管内对脊髓灰质炎病毒有显着的抑制作用,在药物与病毒接触1小时内,即表现灭活作用,对其他肠道病毒亦能抑制;对白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌有显着抑菌作用,对奈氏卡他球菌、肺炎双球菌、流感嗜血杆菌有轻度抑制作用。1%浓度对人型结核杆菌有抑菌效力。

③对性机能的影响

淫羊藿有催淫作用,这种作用由于精液分泌亢进,精囊充满后,刺激感觉神经,间接兴奋性欲而起;用淫羊藿或日本产淫羊藿制成的流浸膏,对狗虽不能表现举尾反应,但可知其有促进精液分泌的作用,其叶及根部作用最强,果实次之,茎部最弱;以前列腺、精囊、提肛肌增加重量的方法(小鼠)证明淫羊藿提取液具有雄性激素样作用,其效力较蛇床子弱,但强于始蚧及海马,注射其提取液20~40毫克,其效力相当于7.5微克睾丸素。淫羊藿煎剂用于摘除两侧卵巢的小鼠,证明无雌性激素的作用,对大鼠交配率、排卵周期、家兔小便中雌性激素的排出均无影响,其热水及冷水浸剂结果亦同。日本产淫羊藿乙醇提取物对正常及去卵巢雌性小鼠的性周期无影响,亦不增加子宫、卵巢的重量。

④其他作用

淫羊藿提取液对家兔有降压作用,小量使尿分泌增加,大量则反而抑制之,对离体兔肠有抑制作用,离体子宫则先兴奋后抑制,口服能使高血糖大鼠血糖下降,淫羊藿中含有维生素E(鸡鉴定法)。

淫羊藿的功效与作用

淫羊藿的功能与主治:

治阳痿不举,腰膝无力,风湿痹痛,四肢不仁,小便淋沥,筋骨挛急,半身不遂。补肾壮阳,祛风除湿。

①《日华子本草》记录:"治一切冷风劳气,补腰膝,强心力,丈夫绝阳不起,女子绝阴无子,筋骨挛急,四肢不任,老人昏耄,中年健忘。"

②《别录》记录:"坚筋骨。消瘰疬、赤痈;下部有疮,洗,出虫。"

③《本经》记录:"主阴痿绝伤,茎中痛。利小便,益气力,强志。"

④《医学入门》记录:"补肾虚,助阳。治偏风手足不遂,四肢皮肤不仁。"

淫羊藿的功能与主治

淫羊藿的应用与药方:

临床应用

①治疗慢性气管炎

以单味淫羊藿丸观察1000余例,一疗程的有效率为74.6%,近期控制和显效率为22.1%。如配合矮地茶等组成复方治疗,疗效有所提高。实践证明,单纯型的疗效优于喘息型,年龄大者疗效较差,但病程长短与疗效无明显关系;祛痰、镇咳作用较好,平喘较差;经治两个疗程者比一个疗程的近期控制和显效率有显著提高。观察中曾对经治一疗程的110例进行随访,结果半年后的有效率为59.1%,较原来疗效下降26.1%。制剂及用法:取淫羊藿茎、叶(干品),以其总量的80%煎取浓汁,20%研粉,两者混合为丸。每日量相当于生药1两,两次分服。治疗中曾以相当于生药5钱和1.5两的剂量(一日量),分别对部分病例进行观察,结果疗效与日服1两者均基本相似。服药后部分病例有轻微反应,以口干、恶心为多见,其次为腹胀、头晕,一般可自行消失。

②治疗神经衰弱

㈠用3%淫羊蕾煎液游子透入法,每日1次,10~20次为一疗程。少数患者另服镇静剂。观察104例,痊愈22例,显著进步21例,进步46例,无效15例。疗程长者疗效较好;治疗后症状开始好转愈早,疗效愈好,而治疗15次病情仍无好转者,即使继续治疗,疗效亦不显著,且不巩固。少数病例治疗初期可出现轻度反应或症状暂时加重,但继续治疗即迅速消失。㈡用20%淫羊藿酊每次5毫升,每日3次饭前服,连续2~3月。治疗50例,约有80%患者治后症状消除或减轻。服药期间未见不良反应,但不适用于兴奋过程占优势或性欲亢进,及高血压患者。

③治疗小儿麻痹症

取淫羊藿、桑寄生等量,制成每2毫升含生药各1克的注射液。急性期以肌肉注射为主,配合穴位注射。肌肉注射每次2毫升,每日2次,连续20天。恢复期及后遗症期以穴位注射为主,配合肌肉注射。穴位注射按常规取穴,每穴注射1~2毫升,隔日1次,连续20天,休息半月再继续治疗。治疗各期小儿麻痹症共246例,其中急性期患者34例,痊愈8例,基本痊愈16例,显着有效7例,有效2例,无效1例;恢复期患者43例,痊愈21例,有效15例,进步5例,无效2例;后遗症期患者共169例,痊愈及基本痊愈9例,显着有效及有效129例,无效31例。据观察,本品对急性期及刚进入恢复期的病例疗效显著,恢复较快。对后遗症期也有一定效果,用药后患肢普遍有发热、有劲等感觉,有效病例可见肌肉逐渐恢复,患肢增粗;其中以一下肢麻痹者疗效较好,上肢麻痹及年龄较大者疗效较差。用药后除有口干现象外,未见其它副作用。

附方

① 治目昏生翳:仙灵脾、生王瓜(即小栝楼红色者)等分。为末,每服一钱,茶下,日二服。(摘自《圣济总录》)

②治风走注疼痛,来往不定:仙灵牌一两,威灵仙一两,芎藭一两,桂心一两,苍耳子一两。上药,捣细罗为散。每服,不计时候,以温酒调下一钱。(摘自《圣惠方》仙灵脾散) 

③治偏风,手足不遂,皮肤不仁:仙灵脾一斤,细锉,以生绢袋盛,于不津器中,用无灰酒二斗浸之,以厚纸重重密封,不得通气,春夏三日,秋冬五日。每日随性暖饮之,常令醺醺,不得大醉。(摘自《圣惠方》) 

④治妇人中风偏枯,手足一边不遂,肌骨瘦细,皮肤顽痹。淫羊藿30g,羚羊角1g,独活、防风(去芦头)、桂心、当归、牛膝(去苗)、薏苡仁、附子各30g,五加皮1g,萆薢、虎胫骨各30g。上为细末,炼蜜和捣,每服12g,食前温酒下。方中淫羊藿温肾助阳,祛风除湿。(摘自《太平圣惠方》仙灵脾丸)

⑤治肾经虚损,腰腿遍身疼痛。淫羊藿(酒浸)、杜仲(酒炒)、炒小茴香、大茴香各150g,远志(去心)120g,巴戟天、肉苁蓉(酒浸)各180g,青盐240g。上为末,每服6g。方中淫羊藿配伍巴戟天治阳萎,腰膝冷痛及妇女宫冷不孕。(摘自《寿世保元》壮肾散) 

⑥治牙疼:仙灵脾,不拘多少,为粗末,煎汤漱牙齿。(摘自《奇效良方》固牙散) 

继续阅读《淫羊藿的功效与作用》

淫羊藿的用法用量:

外用:煎水洗。内服:煎汤,1~3钱;浸酒、熬膏或入丸、散。

淫羊藿的炮制:

淫羊藿:除去杂质,摘取叶片,喷淋清水,稍润,切丝,干燥。

炙淫羊藿:取羊脂油加热熔化,加入淫羊藿丝,用文火炒至均匀有光泽,取出,放凉。每100kg淫羊藿,用羊脂油(炼油)20kg。

淫羊藿的食用方法

淫羊藿的食用方法:

淫羊藿山药面

原料:干面条适量,淫羊藿9克,山药100克,桂圆肉20克,料酒、酱油各适量。

做法:山药去皮,洗净切块。将淫羊藿洗净,煎煮取汁,药汁加水、山药、桂圆肉煎煮20分钟后,下面条,面条熟后加料酒和酱油即可。功效补肾益血、安神定志。

二仙烧羊肉

原料:仙茅15克,仙灵脾15克,羊肉250克。

做法:先将羊肉洗净,切片。将仙茅、仙灵脾切片,装入纱布袋中,扎紧袋口,与羊肉片同入砂锅中,加水适量,以大火烧沸后,加入生姜片、葱段、料酒、精盐等调料,改以小火烧炖至羊肉熟烂,取出药袋,加少量味精、五香粉即成。

服法:佐餐当菜,随量食用。

功效:温补肾阳。主治肾阳不足型更年期综合征,症见面色苍白或晦暗,精神萎靡,畏寒肢冷,腰膝酸软,面肢浮肿,食少便溏,夜间尿频,性欲低下,月经色淡或绝经,舌质淡,舌苔白,脉沉细无力。

淫羊藿蛎肉汤

原料:淫羊藿9克,牡蛎50克,太子参24克,大枣20个,姜片、盐各适量。

做法:淫羊藿、太子参、牡蛎肉、姜片、大枣洗净放入锅内,加清水适量,大火煮沸后,小火煮2小时,加盐调味即可。功效补肾壮阳、安神强志。

双凤壮阳粥

原料:补骨脂、龟板、淫羊藿各7克,粳米100克,麻雀2只,鸡半只,盐、姜末各适量。

做法:将补骨脂、龟板、淫羊藿用纱布包好,放入锅中加水,煎汤去渣取汁,将麻雀、鸡、药汁、姜末、盐、粳米同煮成粥。功效补肾壮阳、强筋健骨。

淫羊肉桂粥

原料:淫羊藿30克,梗米50克,肉桂10克。

做法:先将淫羊藿、肉桂煎水,去药渣,留药液,再下梗米煮成粥。每日早晚空腹食用1碗。

功效:温阳化水,减肥。

淫羊藿酒

原料:淫羊藿300g,米酒2500ml。

做法:先将淫羊藿洗净晒干,放入瓷瓶内,加酒,密封,一周后即可饮用。本酒内可补肾壮阳,外可祛风散湿。既可以作为补肾壮阳之品饮用,也可作为治疗风湿性关节疼痛的药酒饮用。每次30~50ml,每日2~3次,可常饮之。

淫羊仙茅炖狗肉

原料:狗肉150g,淫羊藿、仙茅各10g,肉桂5g,小茴香5g,生姜5g。

做法:狗肉洗干净,切成中块,其他药物浸洗干净,所有用料同时放入炖盅内,加入一碗半沸水,炖盅加盖,隔水炖之。先用大火炖30分钟,再用中火炖50分钟,后用小火炖1.5小时。将药渣捞出,放入食盐,味精,喝汤食肉。本品具有温补肾阳,生精强身作用。用于阳痿、小便频数,肾气亏损者。

淫羊藿炖猪心

原料:猪心500克,淫羊藿50克,葱、生姜、食盐、花椒、白糖、味精、香油、卤汁各适量。

做法:将淫羊藿洗净,剪碎,加水适量,煎煮2次,收取药液约1500毫升。将猪心剖开,洗净,与药液、生姜、葱、花椒同置锅内,煮至六成熟捞出猪心,稍凉,将猪心放入卤汁锅中,文火煮熟。另以卤汁、盐、白糖、味精、香油各适量加热成浓汁,将猪心片放入,拌匀即成。分次佐餐食用。

功效:温肾补阳,养心安神。

继续阅读《淫羊藿的食用方法》

淫羊藿的副作用:

淫羊藿性较燥烈,能伤阴助火,有些人服后会出现头晕、呕吐、口燥、口渴、流鼻血等反应;

阴虚火盛、五心烦热、有梦遗精、性欲亢进者忌用。

阴虚火旺而相火易动者忌服。相火易动,阳强易举等症忌用。丈夫久服,令人无子。是因为阴精不充、真阳不固者,服辛温药物则揠苗助长,适得其反,而其益精气,补肾阳的强大功能,如果正常人久服,阳旺多欲,纵欲过度则伤阴太过,精气耗散,无他故也。

淫羊藿的副作用

淫羊藿的食用禁忌:

注意事项:

阴虚而相火易动者忌服。阴虚火旺阳强易举者禁服。 

① 《本草经疏》记录:虚阳易举,梦遗不止,便赤口干,强阳不痿并忌之。

②《日华子本草》记录:紫芝为使。得酒良。 

③《本草经集注》记录:薯蓣为之使。

继续阅读《淫羊藿的副作用》

鲜淫羊藿图片:

鲜淫羊藿图片

生淫羊藿图片:

生淫羊藿图片

中药淫羊藿图片:

中药淫羊藿图片

中草药淫羊藿图片:

中草药淫羊藿图片

中药材淫羊藿图片:

中药材淫羊藿图片

继续阅读《淫羊藿图片》

淫羊藿的主要产地分布:

①箭叶淫羊藿:生于山坡竹林下或路旁岩石缝中。分布浙江、安徽、江西,湖北、四川、台湾、福建、广东、广西等地。  

②心叶淫羊藿:生于阴湿的山沟中。分布山西、陕西、甘肃、青海、广西、湖南、安徽等地。 

③淫羊藿:生长于多荫蔽的树林及灌丛中。分布黑龙江、吉林、辽宁、山东、江苏、江西、湖南、广西、四川、贵州、陕西、甘肃。

淫羊藿产地

淫羊藿的性状:

①箭叶淫羊藿

叶片为箭状长卵形,革质;叶端渐尖呈刺状,叶基箭形。其他与淫羊藿同。

②心叶淫羊藿(又名:小叶淫羊藿)叶片为圆心形,先端微尖。其他与淫羊藿同。

③淫羊藿(又名:大叶淫羊藿)

干燥茎细长圆柱形,中空,长20~30厘米.棕色或黄色,具纵棱,无毛。叶生茎顶.多为一茎生三枝,一枝生三叶。叶片呈卵状心形,先端尖,基部心形。边缘有细刺状锯齿,上面黄绿色,光滑,下面灰绿色,中脉及细脉均突出。叶薄如纸而有弹性。有青草气,味苦。

以上药材均以梗少、叶多、色黄绿、不破碎者为佳。

继续阅读《淫羊藿产地》

Powered by ZhongyaoYi.com © 2019 粤ICP备14085741号-2