当前位置:首页 > 药用价值 > 正文

黄柏的药用价值

黄柏的药用价值:

㈠名称:黄柏

㈡拼音:Huánɡ Bò

㈢英文名:Cortex Phellodendri Chinensis

㈣别名:元柏、檗木(《本经》),檗皮(《伤寒论》),黄檗(《本草经集注》)。

㈤药材类别:枝叶/树皮类

㈥入药部分:为芸香科植物黄檗或黄皮树的树皮。

㈦来源:本品为芸香科植物黄皮树Phellodendron chinense Schneid.或黄檗Phellodendron amurense Rupr.的干燥树皮。前者习称“川黄柏”,后者习称“关黄柏”。剥取树皮后,除去粗皮,晒干。

㈧性味:苦,寒。 

①《药性论》记录:平。 

②《别录》记录:无毒。 

③《本经》记录:味苦,寒。 

④《珍珠囊》记录:苦辛。

㈨归经:入肾、膀胱经。 

①《本草经解》记录:入足少阴肾经、手少阴心经。

②《医学入门》记录:足少阴、手厥阴本药,足大阳引经药。 

③《汤液本草》记录:足大阳经引经药,足少阴经之剂。 

㈩各家论述:

①《本草衍义补遗》论述:"檗皮,走手厥阴,而有泻火补阴之功。配细辛,治口疮有奇功。"

②李杲论述:"黄檗、苍术,乃治痿要药,凡去下焦湿热作肿及痛,并膀胱有火邪,并小便不利及黄涩者,并用酒洗黄檗,知母为君,茯苓,泽泻为佐。凡小便不通而口渴者,邪热在气分,肺中伏热不能生水,是绝小便之源也,法当用气味俱薄淡渗之药,猪苓、泽泻之类,泻肺火而清肺金,滋水之化源。"

③《医学启源》论述:"黄檗,治肾水膀胱不足,诸瘘厥,腰无力,于黄芪汤中加用,使两膝中气力涌出,痿软即时去矣""二制治上焦,单制治中焦,不制治下焦也。"

④《医学入门》论述:"黄檗,治眼赤、鼻齄、喉痹及痈疽发背,乳痈脐疮亦用。东垣云,泻下焦隐伏之龙火,安上出虚哕之蛔虫,单治而能补肾不足,生用而能补阴痿厥,凡下体有湿,瘫痪肿痛,及膀胱有水,小便黄,小腹虚痛者,必用之,兼治外感肌热,内伤骨热,失血遗精阴痿。抑考黄连入心,栀、芩入肺,黄柏入肾,肾苦燥停湿,柏味微辛而能淘燥,性利下而能除湿,故为肾经主药。"

⑤《汤液本草》论述:"黄檗,足少阴剂,肾苦燥,故肾停湿也,栀子黄芩入肺,黄连入心,黄檗入肾,燥湿所归,各从其类也。《活人书》解毒汤,上下内外通治之。"

⑥朱震亨论述:"黄檗,走至阴,有泻火补阴之功,非阴中之火,不可用也。""得知母滋阴降火,得苍术除湿清热。"

⑦《本草正》论述:"黄檗,性寒润降,去火最速,丹溪言其制伏龙火,补肾强阴,然龙火岂沉寒可除,水枯岂苦劣可补,阴虚水竭,得降愈亡,扑灭元阳,莫此为甚,水未枯而火盛者,用以抽薪则可,水既竭而枯热者,用以补阴实难,当局者慎勿认为补剂。予尝闻之丹溪曰,君火,……可以直折,黄连之属可以制之;相火,……当从其性而伏之,惟黄柏之属可以降之。按此议论若有高见,而实矫强之甚。"

⑧《本草经疏》论述:"黄檗,主五脏肠胃中结热。盖阴不足,则热始结于肠胃;黄瘅虽由湿热,然必发于真阴不足之人;肠澼痔漏,亦皆湿热伤血所致;泄痢者,滞下也,亦湿热干犯肠胃之病;女子漏下赤白,阴伤蚀疮,皆湿热乘阴虚流客下部而成;肤热赤起,目热赤痛口疮,皆阴虚血热所生病也。以至阴之气,补至阴之不足,虚则补之,以类相从,故阴回热解,湿燥而诸证自除矣。乃足少阴肾经之要药,专治阴虚生内热诸证,功烈甚伟,非常药可比也。"

⑨《纲目》论述:"古书言知母佐黄檗滋阴降火,有金水相生之义,黄檗无知母,犹水母之无虾也。盖黄檗能治膀胱命门中之火,知母能清肺金,滋肾水之化源,故洁古、东垣、丹溪皆以为滋阴降火要药,上古所未言也。盖气为阳,血为阴,邪火煎熬,则阴血渐涸,故阴虚火动之病须之,然必少壮气盛能食者,用之相宜,若中气不足,而邪火炽盛者,久服则有寒中之变。"

⑩《长沙药解》论述:"黄柏,泄己土之湿热,清乙木之郁蒸,调热利下重,理黄疸、腹满、伤寒。乌梅丸用之治厥阴伤寒,气上撞心,心中疼热,食即吐蛔,以木郁则虫化,郁冲而生上热,黄柏泄郁升之上热,而杀蛔虫也。白头翁汤用主治厥阴病热利下重者,以木郁则利作,郁陷而生下热,黄柏泄郁陷之下热,而举重坠也。"

⑾《本经逢原》论述:"黄柏,生用降实火,酒制治阴火上炎,盐制治下焦之火,姜制治中焦痰火,姜汁炒黑治湿热,盐酒炒黑制虚火,阴虚火盛面赤戴阳,附子汁制。"

⑿《药品化义》论述:"黄柏,味苦入骨,是以降火能自顶至踵,沦肤彻髓,无不周到,专泻肾与膀胱之火。盖肾属寒水,水多则渐消,涸竭则变热。若气从脐下起者。阴火也。"

⒀《重庆堂随笔》论述:"黄檗之功,昔人已详之矣,或竟视为毒药,痛戒勿用,毋乃议药不议病之陋习耶?《经》言肾欲坚,急食苦以坚之。凡下部不坚之病多矣,如茎痿、遗浊、带漏、痿躄、便血、泻痢诸症,今人不察病情,但从虚寒治之,而不知大半属于虚热也。"

⒁《本草求真》论述:"黄檗,昔人同知母用于六味丸中,名为知檗八味丸,又用知、檗各一两,酒洗焙研入桂,名为滋肾丸,谓其可滋真阴,此说一出,而天下翕然宗之,以至于今,牢不可破。讵知黄檗性禀至阴,味苦性寒,行隆冬肃杀之令,故独入少阴泻火,入膀胱泻热。"

⒂《得配本草》论述:"以黄柏补水,以其能清自下泛上之阴火,火清则水得坚凝,不补而补也。盖阴中邪火,本非命门之真火,不妨用苦寒者除之,若肾中真水不足,水中之真火虚浮于上,宜用二地以滋之,水足火自归脏也。如误服知、柏,水愈燥而火愈炎,反成孤阳飞越,莫可救矣。"

黄柏的药用价值

黄柏的营养价值:

化学成份:

①黄柏

树皮含小檗碱、药根碱、木兰花碱、黄柏碱、N-甲基大麦芽碱、掌叶防己碱、蝙蝠葛碱等生物碱;另含黄柏酮、黄柏内酯、白鲜交酯、黄柏酮酸、青萤光酸、7-脱氢豆甾醇、β-谷甾醇、菜油甾醇。根皮含小檗碱、药根碱、黄柏碱、N-甲基大麦芽碱。木材也含小檗碱。新鲜叶含黄柏甙、脱氢黄柏甙、脱氢异黄柏甙、异黄柏甙。干燥叶含金丝桃甙,不含黄柏甙。

②黄皮树

树皮含小檗碱、木兰花碱、黄柏碱、掌叶防己碱等多种生物碱及内酯、甾醇、粘液质等。

③秃叶黄皮树

树皮含四氢小檗碱、四氢掌叶防己碱、四氢药根碱、黄柏碱、木兰花碱及β-谷甾醇。

最新更新

热门推荐

Powered by ZhongyaoYi.com © 2014 粤ICP备14085741号-2