当前位置:首页 > 药用价值 > 正文

升麻的药用价值

升麻的药用价值:

㈠名称:升麻

㈡拼音:Shēnɡ Má

㈢英文名:RHIZOMA CIMICIFUGAE

㈣别名:龙眼根、莽牛卡架、窟窿牙根

㈤药材类别:根茎类

㈥入药部分:为毛茛科植物升麻、兴安升麻和大三叶升麻的根状茎。

㈦来源:本品为毛茛科植物大三叶升麻Cimicifuga heracleifolia Kom. 、兴安升麻Cimicifuga dahurica (Turcz.)Maxim . 或升麻Cimicifuga foetida L. 的干燥根茎。秋季采挖,除去泥沙,晒至须根干时,燎去或除去须根,晒干。

㈧性味:甘;辛;微苦,凉。 

①《医学启源》记录:《主治秘诀》云,性温,味辛。

②《别录》记录:甘苦,平,微寒,无毒。 

③《本经》记录:味甘辛。  

④《汤液本草》记录:微苦,微寒。

㈨归经:入肺、脾、胃经。 

①《本草经解》记录:人手太阴肺经、足太阳膀胱经、手太阳小肠经、手少阴心经、足阳明胃经。 

②《汤液本草》记录:手阳明经、太阴经。 

③《医学启源》记录:足阳明胃、足太阴脾。手、足阳明。 

④《本草再新》记录:入肝、肺二经。

㈩各家论述:

1.《药性论》论述:治小儿风,惊痫,时气热疾。能治口齿风NI肿疼,牙根浮烂恶臭,热毒脓血。除心肺风毒热壅闭不通,口疮,烦闷。疗痈肿,豌豆疮;水煎绵沾拭疮上。

2.《别录》论述:主中恶腹痛,时气毒疠,头痛寒热,风肿诸毒,喉痛,口疮。

3.《本经》论述:主解百毒,辟温疾、障邪(一作'瘴气邪气')。

4.《滇南本草》论述:表小儿痘疹,解疮毒,咽喉(肿);喘咳音哑,肺热,止齿痛、乳蛾,痄腮。

5.《汤液本草》论述:《主治秘诀》,主肺痿咳唾脓血,能发浮汗。

6.《日华子本草》论述:安魂定魄,游风肿毒,口气疳NI。

7.李杲论述:升麻,发散阳明风邪,升胃中清气,又引甘温之药上升,以补卫气之散而实其表,故元气不足者,用此于阴中升阳。又缓带脉之缩急。凡胃虚伤冷,郁遏阳气于脾土者,宜升麻、葛根以升散其火郁。引葱白,散手阳明风邪;引石膏,止足阳明齿痛;人参、黄芪,非此引之,不能上行。

8.《医学启源》论述:升麻,若补其脾胃,非此为引不能补。若得葱白、香芷之类,亦能走手阳明、太阳,能解肌肉间热,此手足阳明伤风之药也。《主治秘要》云,其用者有四:手足阳明引经一也;升阳于至阴之下二也;治阳明经分头痛三也;去皮肤风邪及至高之上四也。脾痹非升麻不能除。

9.《纲目》论述:消斑疹,行瘀血,治阳陷眩运,胸胁虚痛,久泄下痢后重,遗浊,带下,崩中,血淋,下血,阴痿足寒。

10.《本草汇言》论述:升麻,散表升阳之剂也。疗伤寒、解阳明在表(发热,头额痛,眼眶痛,鼻干,不得眠)之邪,发痘XI于隐密之时,化斑毒于延绵之际。但味苦寒平,所以风寒之邪,发热无汗;风热之邪,头风攻痛,并目疾肿赤、乳蛾喉胀,升麻并皆治之。

11.《纲目》论述:升麻引阳明清气上行,柴胡引少阳清气上行,此乃禀赋素弱、元气虚馁及劳役饥饱、生冷内伤,脾胃引经最要药也。升麻葛根汤,乃发散阳明风寒药也,时珍用治阳气郁遏及元气下陷诸病、时行赤眼,每有殊效。大抵人年五十以后,其气消者多,长者少,降者多,升者少,秋冬之令多而春夏之令少,若禀受弱而有前诸证者,并宜此药活法治之。

12.《汤液本草》论述:东垣云,升麻入足阳明。若初病太阳证,便服升麻、葛根,发出阳明经汗,或失之过,阳明经燥,太阳经不可解,必传阳明矣,投汤不当,非徒无益,而又害之也。朱(肱)氏云,瘀血入里,若衄血、吐血者,犀角地黄汤,乃阳明经圣药也,如无犀角,以升麻代之。升麻、犀角性味相远不同,何以代之?盖以升麻止是引地黄及余药同入阳明耳。仲景云,太阳病,若发汗,若利小便,重亡津液,胃中干燥,因转属阳明,其害不可胜言。

13.《本草正》论述:升麻,凡痈疽痘疹,阳虚不能起发及泻痢崩淋,梦遗脱肛,阳虚下陷之类,用佐补剂,皆所宜也。若上实气壅,诸火炎上及太阳表证,皆不宜用。且其味苦气散,若血气太虚,及水火无根者,并不可用。

14.《药品化义》论述:升麻,善提清气,少用佐参、芪升补中气。柴胡引肝气从左而上,升麻引胃气从右而上,入补中益气汤有鼓舞脾元之妙,使清阳之气上升而浊阴之气下降。其味苦辛,多用亦有发表解肌之助,又善引参、芪益气聪明,合柴胡治火郁五心烦热。若劳碌伤神及肺有伏火者,恐升动阳气,助火生痰,忌之。

15.《本草求真》论述:升麻,似与葛根一类,但此辛甘微苦,能引葱白入肺,发散风寒出汗,引石膏能治阳明顶巅头痛、齿痛,引参、芪能入脾胃补脾,且同柴胡能引归、芪、白术甘温之药以补卫气之散而实其表。不似葛根功专入胃,升津解肌而不能引诸药以实卫气也。但升麻佐于葛根,则入阳明生津解肌有效,同柴胡升气,则柴胡能升少阳肝经之阳,升麻能升阳明胃经之阳,一左一右,相须而成。

16.《本经逢原》论述:升麻、葛根能发痘,惟初发热时可用,见点后忌服,为其气升,发动热毒于上,为害莫测,而麻疹尤为切禁,误投喘满立至。按升麻属阳、性升,力能扶助阳气扞御阴邪,故于淋带、泻痢、脱肛方用之,取其升举清阳于上也。古方治噤口痢,用醋炒升麻,引人参、莲肉,扶胃进食,大有神效。

17.《本草新编》论述:升麻,必须同气血药共用,可佐使而亦不可以为君臣,世虑其散气,不敢多用是也。然而亦有多用之时,如《本草纲目》、《经疏》尚未言及。夫升麻之可多用者,发斑之症也。凡热不太甚,必不发斑,惟其内热之甚,故发出于外,而皮毛坚固,不能遽出,故见斑而不能骤散也。

18.《本草正义》论述:升麻,其性质颇与柴胡相近,金、元以来亦恒与柴胡相辅并行,但柴胡宣发半表半里之少阳而疏解肝胆之抑遏;升麻宣发肌肉腠理之阳明而升举脾胃之郁结,其用甚近,而其主不同,最宜注意。

升麻的药用价值

升麻的营养价值:

化学成份:兴安升麻根茎含阿魏酸(ferulic acid),异阿魏酸(isoferulic acid),咖啡酸(caffeic acid),[E]-3-(3'-甲基-2'-亚丁烯基)-2-吲哚酮〔[E]-3-(3'-methyl-2'-butenylidene)-2-indokinone〕,[Z]-3-(3'-甲基-2'-亚丁烯基)-2-吲哚酮,升麻精(cimifugin),齿阿米素(visnagin),去甲齿阿米素(norvisnagin),齿阿米醇(visamminol),北升麻萜(cimicilen),12-羟升麻环氧醇阿拉伯糖甙(12-hydroxycimigenol arabinoside)及以β-谷甾醇(β-sitosterol),升麻环氧醇(cimigenol),升麻环氧醇木糖甙(cimigenyl xyloside),兴安升麻醇(dahurinol)为甙元的糖甙,还含有升麻甙(cimigenyl xyloside),兴安升麻醇(dahurinol)为甙元的糖甙,还含有升麻甙(cimicifugoside),升麻新醇木糖甙(shengmanol xyloside),乙酰升麻新醇木糖甙,24-乙酰基水合升麻新醇木糖甙(24-acetylhydroshengmanol xyloside),并认为兴安升麻新鲜根茎中不含升麻环氧醇木糖甙,25-O-乙酰及25-O-甲基升麻醇木糖甙,它们是在分离成分过程中产生的人工矫作物。

最新更新

热门推荐

Powered by ZhongyaoYi.com © 2014 粤ICP备14085741号-2