当前位置:首页 > 药用价值 > 正文

苍术的药用价值

苍术的药用价值:

㈠名称:苍术

㈡拼音:Cānɡ Shù

㈢英文名:RHIZOMA ATRACTYLODIS

㈣别名:山精、青术、仙术、赤术、马蓟

㈤药材类别:根茎类

㈥入药部分:为菊科植物茅苍术、北苍术、关苍术的根茎。

㈦来源:本品为菊科植物茅苍术Atractylodes lancea (Thunb.) DC.或北苍术Atractylodes chinensis (DC.) Koidz.的干燥根茎。春、秋二季采挖,除去泥沙,晒干,撞去须根。

㈧性味:味辛;苦;性温 

①《晶汇精要》记录:味苦甘,性温,无毒。

②《珍珠囊》记录:甘辛。 

③《本草衍义》记录:气味辛烈。 

㈨归经:归脾;胃;肝经 

①《本草新编》记录:入足阳明、太阳经。

②《纲目》记录:入足太阴、阳明,手太阴、太阳之经。 

③《珍珠囊》记录:足阳明、太阴。  

④《本草再新》记录:入脾、肝二经。

㈩各家论述:

1.《珍珠囊》论述:能健胃安脾,诸湿肿非此不能除。

2.刘完素论述:明目,暖水脏。

3.陶弘景论述:除恶气。

4.《本草纲目》论述:治湿痰留饮,或挟瘀血成窠囊,及脾湿下流,浊沥带下,滑泻肠风。

5.散风益气,总解诸郁。

6.李杲论述:除湿发汗,健胃安脾,治痿要药。

7.《医学启源》论述:苍术,主治与白术同,若除上湿发汗,功最大,若补中焦除湿,力少。《主治秘要》云:其用与白术同,但比之白术,气重而体沉。及胫足湿肿,加白术泔浸刮去皮用。

8.《本草求原》论述:止水泻飨泄,伤食暑泻,脾湿下血。

9.《玉楸药解》论述:燥土利水,泄饮消痰,行瘀,开郁,去漏,化癖,除症,理吞酸去腐,辟山川瘴疠,回筋骨之痿软,清溲溺之混浊。

10.李杲论述:《本草》但言术,不分苍、白,而苍术别有雄壮上行之气,能除湿,下安太阴,使邪气不传入脾也。以其经泔浸火炒,故能出汗,与白术止汗特异,用者不可以此代彼,盖有止发之殊,其余主治则同。

11.《本草纲目》论述:张仲景辟一切恶气,用赤术同猪蹄甲烧烟,陶隐居亦言术能除恶气,弭灾诊,故今病疫及岁旦,人家往往烧苍术以辟邪气。

12.朱震亨论述:苍术治湿,上、中、下皆有可用。又能总解诸郁,痰、火、湿、食、气、血六郁,皆因传化失常,不得升降,病在中焦,故药必兼升降,将欲开之,必先降之,将欲降之,必先升之,故苍术为足阳明经药,气味辛烈,强胃健脾,发谷之气,能径入诸药,疏泄阳明之湿,通行敛涩,香附乃阴中快气之药,下气最速,一升一降,故郁散而平。

13.《仁斋直指方》论述:脾精不禁,小便漏浊淋不止,腰背酸痛,宜用苍术以敛脾精,精生于谷故也。

14.《药品化义》论述:苍术,味辛主散,性温而燥,燥可去湿,专入脾胃,主治风寒湿痹,山岚瘴气,皮肤水肿,皆辛烈逐邪之功也。统治三部之湿,若湿在上焦,易生湿痰,以此燥湿行痰;湿在中焦,滞气作泻,以此宽中健脾;湿在下部,足膝痿软,以此同黄柏治痿,能令足膝有力;取其辛散气雄,用之散邪发汗,极其畅快。合六神散,通解春夏湿热病;佐柴葛解肌汤,表散疟疾初起;若热病汗下后,虚热不解,以此加入白虎汤,再解之,汗止身凉。缪仲淳用此一味为末、治脾虚蛊胀。

15.《本草正》论述:苍术,其性温散,故能发汗宽中,调胃进食,去心腹胀疼,霍乱呕吐,解诸郁结,逐山岚寒疫,散风眩头疼,消痰癖气块,水肿胀满。其性燥湿,故治冷痢冷泄滑泻,肠风,寒湿诸疮。与黄蘖同煎,最逐下焦湿热痿痹。然惟茅山者其质坚小,其味甘醇,补益功多,大胜他术。

16.《本草通玄》论述:苍术,宽中发汗,其功胜于白术,补中除湿,其力不及白术。大抵卑监之土,宜与白术以培之,敦阜之土,宜与苍术以平之。

17.《玉楸药解》论述:白术守而不走,苍术走而不守,故白术善补,苍术善行。其消食纳谷,止呕住泄亦同白术,而泄水开郁,苍术独长。

18.《本草正义》论述:苍术,气味雄厚,较白术愈猛,能彻上彻下,燥湿而宣化痰饮,芳香辟秽,胜四时不正之气;故时疫之病多用之。最能驱除秽浊恶气,阴霆之域,久旷之屋,宜焚此物而后居人,亦此意也。凡湿困脾阳,倦怠嗜卧,肢体酸软,胸膈满闷,甚至膜胀而舌浊厚腻者,非茅术芳香猛烈,不能开泄,而痰饮弥漫,亦非此不化。夏秋之交,暑湿交蒸,湿温病寒热头胀如裹,或胸痞呕恶,皆须茅术、藿香、佩兰叶等香燥醒脾,其应如响。而脾家郁湿,或为膜胀,或为肿满,或为泻泄疟痢,或下流而足重跗肿,或积滞而二便不利,及湿热郁蒸,发为疮疡流注,或寒湿互结,发为阴疽酸痛,但有舌浊不渴见证,茅术一味,最为必需之品。是合内外各病,皆有大用者。

苍术的药用价值

苍术的营养价值:

化学成份:南苍术根茎含挥发油约5~9%。油的主要成分为苍术醇、茅术醇、β-桉叶醇等。

北苍术根茎含挥发油1.5%,其主要成分为苍术醇、苍术酮、茅术醇及桉叶醇等。

东苍术根茎含挥发油1.5%,其主要成分为苍术醇、茅术醇、β-桉叶醇、苍术呋哺烃、苍术酮。

最新更新

热门推荐

Powered by ZhongyaoYi.com © 2019 粤ICP备14085741号-2