当前位置:首页 > 药用价值 > 正文

厚朴的药用价值

厚朴的药用价值:

㈠名称:厚朴

㈡拼音:Hòu Pò

㈢英文名:CORTEX MAGNOLIAE OFFICINALIS

㈣别名:赤朴、烈朴、川朴、紫油厚朴、厚皮、重皮、

㈤药材类别:枝叶/树皮类

㈥入药部分:为木兰科植物厚朴和庐山厚朴的树皮、根皮和枝皮。

㈦来源:本品为木兰科植物厚朴Magnolia officinalis Rehd. et Wils.或凹叶厚朴Magnolia officinalis Rehd. et Wils. var. biloba Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮。4~6月剥取,根皮及枝皮直接阴干;干皮置沸水中微煮后,堆置阴湿处,“发汗”至内表面变紫褐色或棕褐色时,蒸软,取出,卷成筒状,干燥。

㈧性味:苦;辛;性温。 

①《药性论》记录:味苦辛,太热。

②《别录》记录:大温,无毒。 

③《本经》记录:味苦,温。 

㈨归经:入脾、胃、大肠经。 

①《本草经解》记录:入足厥阴肝经、手少阴心经。 

②《本草经疏》记录:入足太阴,手足阳明经。 

③《雷公炮制药性解》记录:入脾、胃二经。 

㈩各家论述:

1. 朱震亨论述:厚朴,气药也。温而能散,消胃中之实也。厚朴能治腹胀,因其味辛以提其气。

2.《汤液本草》论述:《本经》云厚朴治中风、伤寒头痛,温中益气,消痰下气,厚肠胃,去腹胀满。果泄气乎?果益气乎?若与枳实、大黄同用,则能泄实满,《本经》谓消痰下气者是也。若与橘皮、苍术同用,则能除湿满,《本经》谓温中益气者是也。与解利药同用,则治伤寒头痛。与治痢药同用,则厚肠胃。大抵若温,用苦则泄,用温则补。

3. 李杲论述:厚朴,苦能下气,故泄实满;温能益气,故能散湿满。

4.沈孔庭论述:厚朴辛苦温燥,入脾胃二经,散滞调中,推力首剂。然配他药,无往不可,与枳实、大黄同用,则泄实满,故大柴胡汤用之;与陈皮、苍术同用,则除湿满,故平胃散用之;与人参、白术、麦蘖同用,则治虚满,故调中汤用之;又同半夏、胆星,能燥湿清痰;同甘草、白术,能和中健胃;同枳壳、莱卜子能下气宽肠;同紫苏、前胡能发散风寒;同山查、枳实能疏气消食;同吴萸、肉桂能行湿燥阴,实有理气行气之功。但气之盛者,用无不验,气之弱者,宜少用之。

5.《本草汇言》论述:厚朴,宽中化滞,平胃气之药也。凡气滞于中,郁而不散,食积于胃,羁而不行,或湿郁积而不去,湿痰聚而不清,用厚朴之温可以燥湿,辛可以清痰,苦可以下气也。故前古主中风、伤寒头痛寒热,呕逆泻利,虫积痞积,或肺气胀满,痰涎喘嗽,或胃气壅滞,水谷不行,用此消食化痰,去湿散胀,平土、金二脏,以致于中和也。

6. 《本草经疏》论述:厚朴,主中风、伤寒头痛、寒热,气血痹死肌者,盖以风寒外邪,伤于阳分,则为寒热头痛;风寒湿入腠理,则气血凝涩而成痹,甚则肌肉不仁,此药辛能散结,苦能澡湿,温热能祛风寒,故悉主之也。

7.《本经》论述:主中风伤寒,头痛,寒热惊悸,气血痹,死肌,去三虫。

8.《医学衷中参西录》论述:厚朴,治胃气上逆,恶心呕哕,胃气郁结胀满疼痛,为温中下气之要药。为其性温味又兼辛,其力不但下行,又能上升外达,故《本经》谓其主中风、伤寒头痛,《金匮》厚朴麻黄汤用治咳而脉浮。与橘、夏并用,善除湿满;与姜、术并用,善开寒痰凝结;与硝、黄并用,善通大便燥结;与乌药并用,善治小便因寒白浊。味之辛者,又能入肺以治外感咳逆;且能入肝,平肝之横恣,以愈胁下掀疼。兼入血分,甄权谓其破宿血,古方治月闭亦有单用立者。诸家多谓其误服能脱元气,独叶香岩谓多用则破气,少用则通阳,诚为确当之论。

9.《本草经读》论述:厚朴,气味厚而主降,降则温而专于散,苦而专于泄,故所主皆为实症。中风有便溺阻隔症,伤寒有下之微喘症,有发汗后腹胀满症,大便鞕症,头痛有浊气上冲症,俱宜主以厚朴也。至于温能散寒,苦能泄热,能散能泄,则可以解气逆之惊悸。能散则气行,能泄则血行,故可以治气血痹及死肌也。宽胀下气,《经》无明文,仲景因其气味苦温而取用之,得《本经》言外之旨也。

10.《别录》论述:温中益气,消痰下气。疗霍乱及腹痛胀满,胃中冷逆及胸中呕不止,泄痢淋露,除惊,去留热心烦满,厚肠胃。

11.王好古论述:主肺气胀满,膨而喘咳。

12.《日华子本草》论述:健脾。主反胃,霍乱转筋,冷热气,泻膀胱,泄五藏一切气。妇人产前产后腹藏不安。调关节,杀腹藏虫,阴耳目。

13. 《药性论》论述:主疗积年冷气,腹内雷鸣,虚吼,宿食不消,除痰饮,去结水,破宿血,消化水谷,止痛。大温胃气,呕吐酸水。主心腹满,病人虚而尿白。

14.《本草正》论述:温降,散滞,除寒湿泻痢。

厚朴的药用价值

厚朴的营养价值:

化学成份:厚朴树皮含厚朴酚、四氢厚朴酚、异厚朴酚、和朴酚、挥发油;另含木兰箭毒碱。

凹叶厚朴树皮含挥发油约1%。油含β--桉叶醇、厚朴酚、四氢厚朴酚及异厚朴酚。此外,尚含生物碱约0.07%、皂甙约0.45%。

最新更新

热门推荐

Powered by ZhongyaoYi.com © 2014 粤ICP备14085741号-2